679 252 083 josep.duran@udg.edu

P8: Plaça de J. Vicenç Vives

Vuitena parada

Plaça de J. Vicenç Vives

Tots els materials exposats a la intempèrie pateixen un desgast. Hem vist anteriorment com les roques calcàries són atacades per àcids, però també sabem, i en aquest indret es poden veure alguns exemples, com el ferro es rovella. El procés pel qual les propietats d’un material es deterioren per reaccions químiques amb l’entorn s’anomena corrosió. Normalment és causada per la humitat de l’aire, però s’accentua en presència de certes substàncies, com ara sals o àcids. Es tracta d’un procés de gran importància que es té ben present en moltes activitats humanes, com la construcció i la metal·lúrgia, ja que afecta, per exemple, la resistència dels materials.

L’exemple del ferro rovellat és el més comú. Un clau es rovella perquè el ferro, que és un metall, reacciona amb oxigen per formar òxid de ferro. En aquesta reacció es produeix un canvi a nivell atòmic. Un canvi que no es veu, ja que els àtoms són molt petits, com ja sabem, però que quan afecta molts àtoms aleshores es fa visible. El ferro deixa de brillar i es torna vermellós. El seu volum augmenta i això provoca que es vagi desgranant, menjant i desapareixent i per tant, es torna més feble. El producte que s’ha format, el rovell o òxid de ferro, té unes propietats molt diferents del ferro metàl·lic. Cal anar amb molt de compte amb aquest fet i per això s’han aplicat diferents processos per evitar o alentir la corrosió. En aquesta plaça hi ha alguns exemples de materials resistents a la corrosió.

Si es tracta de fer servir ferro, que és un metall relativament econòmic i fàcil de treballar, la forma més fàcil de protegir-lo és aplicant-li una capa que li faci d’aïllant de l’exterior. Durant anys s’ha utilitzat una pintura anomenada mini, que està composta majoritàriament per òxid de plom. La toxicitat d’aquest material ha fet que hagi donat pas a altres tipus de recobriments, pintures i vernissos, més o menys eficaços. El que ha funcionat millor ha estat modificar el ferro amb l’addició d’altres metalls. Per exemple, afegint-hi crom i níquel, s’obté l’acer inoxidable. És un material àmpliament utilitzat, i de ben segur que a les cuines de moltes cases les olles són fetes d’aquest material, així com la barana de l’escala que duu a la porta del darrere dels Jutjats (de cares al carrer Canalejas). Quan el ferro es combina amb aquests altres metalls permet que a la superfície es formi una fina pel·lícula d’òxid de crom i de níquel, que són molt estables, i que evita la penetració més profunda de l’òxid que acabaria afectant tota la peça. D’aquest fenomen se’n diu passivació, i la majoria dels materials que veurem estan passivats.

L’acer galvanitzat dels fanals o dels senyals, per exemple, també té una capa al seu voltant que el protegeix. En aquest cas es tracta de ferro galvanitzat, i és un aliatge amb zinc. El seu aspecte no és tan brillant com el de l’acer inoxidable.

Fins ara hem vist dos exemples d’aliatges que es passiven. Ara veurem un metall: l’alumini. Tot i que a simple vista no ho sembla, també està oxidat. Malgrat això, com que no augmenta el volum com en el cas del ferro, conserva les seves principals característiques: és lleuger, dúctil i bon conductor de la calor i de l’electricitat, a més de tenir bones propietats mecàniques. Per aquestes raons, entre d’altres, és un metall àmpliament utilitzat, des de llaunes de refresc a portes i finestres o bicicletes, per citar només alguns exemples a l’abast des d’aquest indret. Per assegurar-se la seva passivació, l’alumini és sotmès a un procés que s’anomena anodització i pel qual s’aconsegueix una gruixuda capa impermeable d’òxid que a més permet que es pugui pintar.

El cromat i el niquelat, per citar dos exemples dels que ja hem parlat anteriorment, són altres mètodes que permeten evitar la corrosió dels metalls que els suporten.

Ja de camí cap a la propera parada, travessarem el pont de Sant Feliu. Aquí hi veurem un exemple de com s’ha inventat un material que es rovella de forma voluntària. S’anomena acer de tipus corten, i el seu aspecte és el del ferro rovellat. La seva composició és variable, però sol contenir níquel, crom i coure. La presència d’aquest darrer li dóna les tonalitats vermelloses. Com en els casos anteriors, es forma una pel·lícula d’òxid (en aquest cas molt evident) que evita la deterioració profunda del material.

Ho sabies?

L’alumini és el metall més abundant de la terra, principalment en forma d’argiles. Com que encara no hi ha un sistema econòmic per extreure’l de les argiles, s’obté d’un mineral anomenat bauxita que és òxid d’alumini. Fon a una temperatura molt elevada, superior a 2.000 graus, tot i que, si en el procés de fusió s’hi afegeix un altre material anomenat criolita, la temperatura de treball pot baixar fins els 950 graus. Aleshores amb un procés electrolític se separa l’oxigen de l’alumini. Cal, per tant, força energia per aconseguir alumini.

Malgrat això, l’emperador Napoleó III tenia una coberteria d’alumini. Només la lluïa en ocasions especials i la destinava als convidats més il·lustres. La resta s’havien de “conformar” a menjar amb coberts d’or. No és estrany que li tingués tanta estima. A l’època, l’alumini era un metall rar i difícil de treballar per la gran quantitat d’energia que ara sabem que cal per obtenir-lo. De fet, encara no se sap com s’ho van fer per poder fabricar una coberteria d’alumini amb la tecnologia del moment.