679 252 083 josep.duran@udg.edu

P3: Pujada de Sant Martí (Cromats Ensesa)

Tercera parada

Pujada de Sant Martí (Cromats Ensesa)

L’empresa Cromats Ensesa va ser fundada l’any 1947 pel senyor Joan Ensesa, pare de l’actual propietari. L’activitat va començar com a reparació de carrosseries d’automòbils i cotxes de línia. Amb la irrupció dels materials plàstics els anys 70 i la seva utilització en el món de l’automoció, l’activitat del taller va reconduir-se cap a la reparació de peces antigues com motos, cotxes o làmpades. Cromats Ensesa també ha estat la responsable de la restauració de peces emblemàtiques, com l’àngel que corona el campanar de la catedral de Girona

El cromat consisteix en la formació d’una fina capa de crom sobre una superfície, el que dóna a la peça un aspecte brillant i li confereix més resistència química. Per formar aquesta capa s’utilitza un procés electrolític.

Aquest procés es basa en la formació d’ions, que són molècules o àtoms amb carrega elèctrica positiva (cations) o negativa (anions). A la primera parada hem explicat que un àtom té un nucli i uns electrons. Els electrons són essencials per descriure el comportament dels àtoms i intervenen en la majoria de les reaccions, com és el cas de la formació dels ions. Per exemple, el corrent elèctric, necessari en aquest procés electrolític, es basa en el moviment d’electrons. Més endavant, i en aquest mateix itinerari veurem altres processos en els quals hi intervenen.

Cromats Ensesa. Fotografia Alex Ambit
Procés electrolític

Tornant al procés de cromat, es fa circular corrent continu, a través d’una dissolució que conté ions, que s’anomena electròlit. En aquest cas l’electròlit és àcid cròmic, una molècula que descompon per donar crom, que es diposita damunt la peça a recobrir i oxigen, que es desprèn a l’altra pol del corrent.

Altres processos que es realitzen en aquesta empresa són els niquelats i els banys de plata. També s’hi fan aliatges com el bronze o el llautó. Els aliatges són mescles de dos o més metalls i la seva finalitat és millorar les qualitats dels metalls separadament. El bronze és una mescla de coure i estany, i té moltes aplicacions que van des de la fabricació d’armes (edat del bronze) fins a campanes. Per la seva part, el llautó conté bronze i zinc i s’utilitza en instruments de música i ornamentació, per exemple.

Ho sabies?

En el seu origen, l’àngel de la Catedral no era cap àngel, sinó una figura que representava la fe, i duia una bena als ulls. Quan començaren les obres de la nau gòtica actual, cap al s.XIV, se situà a l’entrada provisional de la catedral. Més tard, al s.XVIII es col·locà al campanar renaixentista actual. Durant els setges napoleònics, una bala francesa li va arrencar el cap.

No fa gaire anys, es va restaurar la figura, molt malmesa per les inclemències del temps i per les bales de diferents èpoques. Fent cas a la saviesa popular, que l’havia identificat durant molts anys com un àngel, s’hi va col·locar un cap amb els ulls oberts.

Fotografia cedida pel Sr. Joan Encesa