679 252 083 josep.duran@udg.edu

P5: Farmàcia Saguer

Cinquena parada

Farmàcia Saguer

La farmàcia Saguer, abans farmàcia Masó, és un interessant exemple d’obra modernista. S’hi poden veure peces de ceràmica esmaltada, típiques del modernisme. A més, també és un bon punt per reflexionar sobre el paper que els medicaments han tingut en l’esperança de vida dels sers humans. Si a la primera dècada del segle XXI l’esperança de vida és de quasi 80 anys, a la fi del segle XIX era de només uns 48, i fa uns 20.000 anys, quan érem cromanyons, estava en tan sols 18 anys (segons dades de la OMS).

Per països tampoc és igual: si l’esperança de vida es calcula en 74 anys per a Europa, per a l’Àfrica està en 49 anys. Aquestes diferències tenen motivacions diferents, però hi ha tres factors relacionats amb la química que hi han influït decisivament: la higiene, la cloració de les aigües i els medicaments.

Rentar-se amb aigua i sabó és un fet quotidià per a nosaltres. Amb aquest senzill gest s’eliminen substàncies i alguns microorganismes que es dipositen a la pell i a la roba i que poden ser perillosos per a la nostra salut.

Si a més l’aigua duu clor, pràcticament s’eliminen la totalitat dels organismes patògens que transporta. Aquesta propietat es deu a la toxicitat del clor. En grans quantitats el clor és verinós, fins i tot per als humans, però la concentració en l’aigua corrent és molt petita, de forma que no és perillosa per a nosaltres i en canvi és mortal per als microorganismes.

Entre els microorganismes patògens, destaquen els bacteris. Poden causar malalties més o menys greus en altres organismes, tant vegetals com animals. En l’home malalties com la salmonel·losi, la tuberculosi o la disenteria també són causades per bacteris. El 1928 Fleming va descobrir casualment que un fong anomenat penicillium produïa una substància tòxica per als bacteris, a la que va anomenar penicil·lina. Aquesta substància va esdevenir el primer antibiòtic. Actualment es poden trobar a les farmàcies altres antibiòtics, com l’amoxicil·lina, l’estreptomicina, que ataquen els bacteris de forma diferent. El mal ús o l’abús dels antibiòtics ha fet que determinats bacteris s’hi hagin tornat resistents. En qualsevol cas, infeccions abans mortals es poden eliminar en pocs dies o setmanes gràcies als antibiòtics.

Són molts els medicaments que es poden trobar en aquesta farmàcia, però no hi ha dubte que un dels més populars és l’aspirina. Aquest és el nom comercial de l’àcid acetilsalicílic. Recentment s’ha celebrat el centenari d’aquest fàrmac que té propietats analgèsiques (elimina el dolor), antipirètiques (redueix la febre), antiinflamatòries i antiagregant de plaquetes. Tot i que pot produir problemes estomacals, investigacions recents revelen noves propietats, com per exemple el seu paper com a preventiu del càncer de còlon.

Ho sabies?

El descobriment de la penicil·lina s’atribueix a Sir Alexander Fleming, però el premi Nobel que li va ser atorgat l’any 1945 va ser compartit amb Sir Howard W. Florey i amb el Dr. Ernst B. Chain.

De jove, E. Chain va estudiar química i es va doctorar en química patològica. Va investigar en molts camps relacionats amb la bioquímica. Va ser l’estudi sistemàtic de substàncies antibacterianes produïdes per microorganismes que el va conduir a treballar amb la penicil·lina. En va descobrir les seves propietats quimioterapèutiques, treball pel qual va ser reconegut amb el premi Nobel.

En el discurs que Sir A. Fleming va fer el dia del lliurament dels premis Nobel va pronosticar que arribaria el dia en què la penicil·lina podria ser comprada per tothom a les botigues, i advertia que un ús indegut, causat sobretot per l’automedicació i per l’administració de dosis insuficients, farien els bacteris resistents a l’acció antibiòtica.