679 252 083 josep.duran@udg.edu

P1: Torre dels Predicadors

Primera parada

Torre dels Predicadors

Des d’aquest indret enlairat sobre la ciutat de Girona podem abastar un ampli radi de visió que arriba fins a pobles veïns. Els assentaments humans sovint han tingut lloc a prop d’un riu. Girona no és una excepció, ja que la travessen quatre rius: el Ter, l’Onyar, el Güell i el Galligants. Des d’aquest punt uns es poden veure mentre els altres es poden intuir.
Des d’aquesta torre podem situar les quatre indústries ja desaparegudes que s’esmenten a la introducció: la Pagans (estaria a la dreta de l’església de Sant Josep, en el mateix carrer Emili Grahit), els Químics, de la qual es conserva la xemeneia, a més d’un dipòsit a prop del pavelló de Palau Sacosta, la Grober i la Gerundense, totes dues a prop de l’església del Mercadal.

A més de les que no hi són, des d’aquí es poden veure dues indústries més que encara funcionen: la Nestlé a Sant Gregori i la Torraspapel a Sarrià de Ter.

Sovint la química passa desapercebuda, perquè té lloc a una escala molt petita, invisible per a nosaltres. És l’escala nanoscòpica. Aquest nom fa referència a la mida, de l’ordre del nanometre, (1/1000.000.000 m) que tenen les petites partícules de què està composta la matèria i que s’anomenen àtoms.

Al llarg de la història hi ha hagut diferents teories per explicar els àtoms. Una de les més entenedores és la teoria atòmica de Bohr. Segons aquesta teoria, l’àtom és com un petit sistema solar amb un nucli que conté protons i neutrons en el centre i electrons movent-se al voltant del nucli en òrbites ben definides.

La teoria més acceptada actualment és la de Schrödinger, en la qual s’interpreta que l’electró, més que un planeta d’aquest sistema solar que deia Bohr, s’assembla a una ona.

Aquest és un bon indret per fer-nos una idea de com és l’àtom i de les seves mides relatives. Si comparem l’àtom d’hidrogen, que és el més senzill, (ja que només té un protó al nucli i un electró al voltant) amb l’indret on som, i el nucli fos una esfera que tingués el diàmetre de la torre, l’electró seria una llentia esfèrica que donaria voltes a una distància aproximada de 500 km.

Ho sabies?

Molts artistes han seguit amb interès els descobriments científics i els han transmès a la seva obra. Per exemple, Salvador Dalí era una persona amb moltes inquietuds; una d’elles era la ciència. Al llarg de la seva vida, determinats temes científics el van impressionar, i algunes de les seves pintures així ho mostren. Durant els anys 30 es va interessar per les il·lusions òptiques i va pintar dobles imatges, temàtica que es repetiria sovint.

Els anys 40 l’atreu la teoria quàntica de Planck. En la dècada dels 50 comença la pintura corpuscular, influït per les teories atòmiques. Entre els 60 i 70 s’interessa per la genètica, concretament per l’estructura de l’ADN, i també pel làser, que el porta a realitzar la seva primera exposició d’hologrames i pintures estereoscòpiques. Finalment, els 80 se centra en el fenomen de les catàstrofes del matemàtic René Thom.